Team

Marie-Jet Smits

Intern begeleider en leerkracht

Marie-Jet Smits is onze intern begeleider. Komend schooljaar is haar aanstelling tijdelijk uitgebreid en is ze van maandag tot en met donderdag op school als intern begeleider. Marie-Jet is gepokt en gemazeld in het onderwijs. Haar expertise op meer- en hoogbegaafdheid alsook 'leren leren' en techniekonderwijs sluiten mooi aan bij de ambities van de Bongerd. Marie-Jet is als intern begeleider verantwoordelijk voor de coördinatie van de extra zorg en begeleiding voor leerlingen op de Bongerd. Zij neemt vanuit die rol deel aan netwerkbijeenkomsten op stichtingsniveau en heeft nauw contact met externe deskundigen die onze school kunnen helpen om de kinderen nog beter te ondersteunen. Marie-Jet is tevens onze vertrouwenspersoon.

Petra Bosmans

Leerkracht

Petra Bosmans is samen met Petra Thielen leerkracht van groep 1-2PP. Zij verzorgt drie dagen per week het onderwijs aan deze groep kinderen. Petra is een belangrijke aanjager en vormgever van het thematisch onderwijs dat in de groepen 1/2 gegeven wordt. De vertaling van een thema in een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving is aan haar toevertrouwd. Petra geeft samen met Theo Eikhout richting aan de vernieuwing van het cultuuronderwijs op de Bongerd. Ook pakt komend jaar het vormgeven van het nieuwe 'rapport' op.

Petra Thielen

Leerkracht

Petra Thielen is op dinsdag en woensdag leerkracht in de groep 1-2PP. Petra bewaakt samen met haar duo-collega het onderwijsaanbod voor onze kleuters. Het leren en zelfstandig maken van kinderen is aan Petra toevertrouwd. Net als het werken met meerbegaafde leerlingen. Daarnaast volgde Petra de cursus "Open Boek" over goed leesonderwijs. Die kennis zet Petra in ten behoeve van de organisatie van diverse leesactiviteiten op de Bongerd.

Paula Roerdink

Leerkracht

Paula Roerdink geeft fulltime les aan groep 1-2P. Ze heeft een voorliefde voor het jonge kind. Paula verdiepte zichzelf recent in traumasensitief werken. Het is fijn om die kennis in school te hebben. Paula is lid van de medezeggenschapsraad.

Caroline Broekmans

Leerkracht

Caroline Broekmans is fulltime leerkracht van groep 3. Caroline heeft veel ervaring in het lesgeven aan groep 3. Nadat Caroline in de afgelopen jarem als één van de kartrekkers het leerarrangement Metacognitieve vaardigheden vormgaf en de nieuwe leesmethode voor groep 3 implementeerde, geeft ze dit jaar samen met haar collega's in de onderbouw invulling aan spelend leren. Caroline is tevens contactpersoon van de Ouderraad.

Jacqueline ten Haaf

Leerkracht

Jacqueline ten Haaf is al vele jaren aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Komend schooljaar geeft Jacqueline, samen met Gijs Schipper, les aan groep 4. Jacqueline werkt 3 dagen per week. Zij is tevens secretaris van de Medezeggenschapsraad en coördinator van de verkeersactiviteiten die onder het label van Brabants Verkeersveiligheid vallen.

Gijs Schipper

Leerkracht

Na een drietal goed doorlopen stages op de Bongerd in de groepen 1-2, 5 en 6, gaat Gijs nu 'echt' zelfstandig voor de groep. Op dinsdag en woensdag in groep 4 en tot aan de herfstvakantie op maandagen in groep 7. Met zijn frisse blik, humor en orginele denken, is hij een aanvulling voor het team. In de groep bouwt Gijs aan een prettige sfeer waar de kinderen goed bij gedijen.

Milou van Duijnhoven

Leerkracht

Milou van Duijnhoven geeft fulltime les aan groep 5. Samen met Marie-Jet, verdiept Milou zich in vernieuwing van het aanbod van technisch lezen op de Bongerd. Ook pakt ze het vormgeven van het nieuwe 'rapport' op én volgt ze dit jaar de laatste module van de gymopleiding.

Monique Broeren

Leerkracht

Monique Broeren geeft, samen met Ivonne van de Gevel, les aan de kinderen van groep 7 les. Dat doet zij op de voor haar kenmerkende manier: stevig op de inhoud, zacht op de relatie. Monique legt de lat op hoogte en stimuleert de leerlingen om groots te denken en te doen. Dit alles vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid van de leerling. Komend schooljaar pakt Monique samen met collega's het uitwerken van een schoolbrede aanpak voor het voeren van kindgesprekken op alsook de vormgeving van een nieuw 'rapport'. Monique is tevens onze stagecoördinator.

Ivonne van de Gevel

Leerkracht

Ivonne van de Gevel geeft op woensdag les in groep 7. Dit jaar volgt Ivonne een opleiding tot kindercoach. Kennis die op school heel bruikbaar is bij de ambitie van de Bongerd om kindgesprekken op onze school door te ontwikkelen. Ivonne is een gepokt en gemazelde leerkracht met een brede blik.

Theo Eikhout

Leerkracht

Theo Eikhout is dit schooljaar leerkracht van groep 6 op de Bongerd. Zijn onderwijskundige ervaring is ruim en is een aantal jaren daarvan gegroeid binnen het speciaal basisonderwijs. Theo is cultuur_ en ICTcoördinator. Theo is zeer muzikaal. Met liefde neemt hij dan ook de muzieklessen voor de groepen 5/6/7/8 voor zijn rekening. Komend schooljaar pakt hij het vormgeven van het nieuwe 'rapport' op.

Harrie van den Bosch

Leerkracht

Harrie van den Bosch is een ervaren groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan op een VSO-ZMOK school. Harrie geeft komend schooljaar les aan groep 8. Hij zal ook dit jaar de leerlingen ongetwijfeld stimuleren om te reflecteren en zelfbewust eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Dit alles in nauwe samenwerking met ouders en op een manier die passend is bij de leeftijd van de leerlingen. Harrie geeft samen met Marie-Jet en Linda het traject duurzame schoolontwikkeling vorm én coordineert diverse activiteiten betreffende de bedrijfshulpverlening (BHV).

Christel Reijnen

Leerkracht in opleiding

Christel is vierderjaars PABO student. Zij is op maandag en dinsdag in groep 8. Naarmate het schooljaar vordert zal Christel op deze dagen steeds meer zelfstandig lesgeven aan de groep.

Nancy van der Ven

Facilitair medewerker

Nancy is op alle weekdagen aanwezig op school. Dag in, dag uit zorgt zij met veel enthousiasme ervoor dat het schoolgebouw schoon en fris is.

Marian Willems

Facilitair medewerker

Marian werkt van maandag tot en met donderdag als conciërge op de Bongerd. Dit houdt in dat zij voorhanden klussen uitvoert, de buitenboel bijhoudt, toeziet op onderhoudsactiviteiten die door derden worden uitgevoerd. Ook ondersteunt Marian het team door diverse huishoudelijke en andere werkzaamheden uit te voeren.

Audrey Lucassen

Administratief medewerkster

Audrey Lucassen is werkzaam als administratief medewerkster. Audrey werkte voorheen op het stafbureau van Optimus maar sinds 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de functie administratief medewerkster op school. Binnen deze functie verricht zij diverse ondersteunende werkzaamheden op verschillende scholen van Optimus. Audrey is op donderdagmiddag aanwezig op de Bongerd.

Trudy Soer

Onderwijsassistent

Trudy is onderwijsassistent. Zij werkt op dinsdag en donderdag op de Bongerd. Trudy begeleidt op die dagen individuele maar ook groepjes kinderen. Daarnaast verzorgt Trudy BOUW! voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 4 die met BOUW! werken. Trudy heeft veel ervaring als onderwijsassistent. Zij combineert het werk op de Bongerd met dat op de Zevensprong in Cuijk.

Linda van Summeren

Directeur

Linda van Summeren is de directeur van de Bongerd. Na een ruime periode van advieswerk en projectleiding in de corporatiesector heeft zij de schoolleidersopleiding gevolgd en is zij als leidinggevende in het onderwijs aan de slag gegaan. Linda geeft leiding aan de schoolontwikkeling en is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Vanuit die rol is zij lid van het directeurenberaad van de stichting en onderhoudt zij ondermeer de contacten met de Medezeggenschapsraad, ketenpartners en andere partijen.