Optimus scholen

GGD

De gemeente Cuijk heeft een contract afgesloten met de ”GGD hart voor Brabant.” In het kader van dat contract wordt uw kind gecontroleerd door een arts of verpleegkundige. U wordt altijd van te voren op de hoogte gebracht van een dergelijk onderzoek en bij jonge kinderen kunt u zelf aanwezig zijn. Het gaat om de volgende onderzoeken: 

  • Periodiek gezondheidsonderzoek groep 2 (6-jarigen);  
  • Screening groep 7 (11-jarigen)  
  • Indicatie onderzoek groep 4 (8-jarigen)  
  • Vragenlijsten logopedie bij alle 5-jarigen en voor oudere kinderen op aanvraag;  
  • Onderzoek op verzoek of op indicatie naar een klacht of afwijking van zintuigen, groeps-of psycho-sociale ontwikkeling; 
  • Consultering van een psycholoog. Dit kan alleen via jeugdarts of sociaal verpleegkundige. 

Soms vindt het contact op school plaats, meestal wordt u uitgenodigd om met uw kind naar de GGD te komen. Verder begeleidt de GGD de scholen bij calamiteiten zoals het overlijden van kinderen, kindermishandeling enz.