GGD

De gemeente Cuijk heeft een contract afgesloten met de ”GGD hart voor Brabant.” In het kader van dat contract wordt uw kind gecontroleerd door een arts of verpleegkundige. U wordt altijd van te voren op de hoogte gebracht van een dergelijk onderzoek en bij jonge kinderen kunt u zelf aanwezig zijn. Het gaat om de volgende onderzoeken: 

  • Periodiek gezondheidsonderzoek groep 2 (6-jarigen);  
  • Screening groep 7 (11-jarigen)  
  • Indicatie onderzoek groep 4 (8-jarigen)  
  • Vragenlijsten logopedie bij alle 5-jarigen en voor oudere kinderen op aanvraag;  
  • Onderzoek op verzoek of op indicatie naar een klacht of afwijking van zintuigen, groeps-of psycho-sociale ontwikkeling; 
  • Consultering van een psycholoog. Dit kan alleen via jeugdarts of sociaal verpleegkundige. 

Soms vindt het contact op school plaats, meestal wordt u uitgenodigd om met uw kind naar de GGD te komen. Verder begeleidt de GGD de scholen bij calamiteiten zoals het overlijden van kinderen, kindermishandeling enz.