Opleidingsschool

 

Samen Opleiden

Opleidingsschool De Bongerd is een opleidingsschool en beschikt over een eigen schoolopleider. Studenten zijn op een intensieve manier bij het onderwijs betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. 

Optimus P.O. is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat er veel waarde gehecht wordt aan de opleiding en ontwikkeling van (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. Momenteel werken 20 van de 41 Optimusscholen intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door schoolopleiders. Deze 8 schoolopleiders zijn in dienst bij Optimus. Zij begeleiden en beoordelen deze studenten. Hiervoor worden zij één dag per week vrijgemaakt. Optimus heeft de ambitie om in 2025 minimaal 30 opleidingsscholen te hebben. Daarnaast werkt Optimus ook samen met de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee Optimus P.O. tevens een convenant getekend heeft.