School

 

Missie

De Bongerd, een plek waar we zaaien, groeien, bloeien en oogsten.

Basissschool De Bongerd is een school waar een gedreven en ambitieus team op een doordachte manier aan het leren en ontwikkelen van kinderen werkt. Wij vinden kennisoverdracht, ontwikkeling van vaardigheden, openheid en eigenheid belangrijk en laten de kinderen met plezier de wereld ontdekken.

Visie

Op Basisschool De Bongerd zorgen we voor een fijne, rijke en overzichtelijke leeromgeving waarin kinderen zich kunnen ontplooien en respectvol met elkaar omgaan. Samen met de kinderen en hun ouders zorgen we ervoor dat de kinderen in hun rugzak de juiste bagage bij zich hebben voor steeds weer een volgende stap.

Kernwaarden

Wij zorgen voor een rijke leerwereld waardoor:

 • er een divers aanbod is waar veel te zien, kiezen en leren valt;
 • verwondering mogelijk is en kinderen enthousiast en nieuwsgierig leren;
 • kinderen vanuit betrokkenheid, motivatie en een onderzoekende houding zelf hun ontwikkeling mee bepalen;
 • kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit en hoe ze ermee om kunnen gaan.

Wij zorgen voor een rijke leefwereld waarin:

 • we met kinderen meelopen en ze zien, waardoor ze veilig kunnen leren;
 • er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van kinderen;
 • iedereen zichzelf kan zijn en kinderen het beste van zichzelf kunnen laten zien;
 • kinderen zichzelf uitdagen en ontwikkelen.

Het team van de Bongerd

Het team werkt vanuit bevlogenheid , echtheid en professionaliteit. Dit houdt in dat we:

 • enthousiast ons werk doen en daardoor voldoende energie en motivatie hebben;
 • zorgen dat je je veilig voelt, ook als je fouten maakt;
 • willen dat je vanuit openheid met een open blik naar de ander kijkt en in contact bent en blijft;
 • een omgeving creëren waarin je het beste uit jezelf en anderen kunt halen;
 • (evidence informed) kennis gebruiken om leerlingen optimaal te ondersteunen;
 • kinderen ruimte geven om te ontwikkelen;
 • vanuit dialoog en ervaringen naar oplossingen en antwoorden toe werken;
 • weten hoe we je uitdagingen geven waarvan je leert;
 • vanuit een gezamenlijke focus het onderwijs vormgeven en afspraken naleven.