Nieuwe ouders

 

Aanmelding 

Jaarlijks ontvangen alle ouders van kinderen die in het volgend schooljaar vier jaar worden, een brief van de gemeente Cuijk met een oproep om hun kind op school aan te melden. Als u wilt dat uw kind onderwijs op de Bongerd krijgt, dan neemt u contact met ons op en volgt er een kennismakingsgesprek met de directeur. Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen over het onderwijs op de school en informatie geven over uw kind. Ook geven we u een rondleiding zodat u sfeer kunt proeven. Samen kijken we dan of de Bongerd een goede plek is voor uw kind. Bent u enthousiast én kunnen wij uw kind de begeleiding geven die het verdient, dan krijgt u van ons een formulier om uw kind aan te melden.  

4-6 Weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek met de toekomstige leerkracht van uw kind. De leerkracht vertelt u meer over het starten in de groep en spreekt met u een aantal wenmomenten af. U kunt uitgaan van zo’n vijf momenten. Tijdens het eerste wenmoment ontvangt u van de leerkracht een welkomstpakketje met onder meer een informatieboekje.

Voor kinderen die geboren zijn na 31 mei en voor 1 oktober geldt dat zij direct na de zomervakantie starten. Voor hen houden we net voor de zomervakantie wisseluurtje. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wisselt de groep fors van samenstelling. Bovendien staat het lesprogramma voor alle kinderen in de groep in het teken van wennen, vandaar dat er voor deze kinderen geen afzonderlijke wenmomenten zijn. 

Plaatsing van leerlingen die van een andere basisschool komen gebeurt na overleg met de directeur en intern begeleider. Er zal altijd contact worden gezocht met de school waar het kind vandaan komt. Kinderen die in hogere groepen instromen mogen na toelating op de Bongerd direct naar school. 

Neem contact op

Basisschool "De Bongerd"
Kerkstraat 7
5443 AA Haps

0485 315 385
info@debongerdhaps.nl