Ouders

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn samen betrokken bij het leer- en ontwikkelproces van kinderen. De input die ouders/verzorgers leveren wordt door de school gewaardeerd. Ouders/verzorgers zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het team van de school is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs. Dit zijn gescheiden verantwoordelijkheden, die een bepaalde overlap hebben. Door als ouders en team kennis en inzichten met elkaar te delen, blijft een kind in evenwicht. Dit evenwicht is een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling.