Ouders

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Ouders/verzorgers en leerkrachten zijn samen betrokken bij het leer- en ontwikkelproces van kinderen. De input die ouders/verzorgers leveren wordt door de school gewaardeerd. Ouders/verzorgers zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het team van de school is eerstverantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs. Dit zijn gescheiden verantwoordelijkheden, die een bepaalde overlap hebben. Door als ouders en team kennis en inzichten met elkaar te delen, blijft een kind in evenwicht. Dit evenwicht is een noodzakelijke voorwaarde voor ontwikkeling. 

Medezeggenschapsraad

Zoals iedere school heeft ook de Bongerd een medezeggenschapsraad (MR). De MR beheert de belangen van zowel kinderen, ouders als teamleden. De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zowel de ouder- als teamgeleding heeft instemming en/of adviesbevoegdheden. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Ouders worden op dit moment vertegenwoordigd door Lars jilesen, Daisy Elders en Marin Weijers. Het team wordt vertegenwoordigd door Jacqueline ten Haaf en Harrie van den Bosch. Het mailadres van de MR is mr@debongerdhaps.nl 


Ouderraad

Naast een MR is er op de Bongerd ook een Ouderraad (OR) actief. Een groep betrokken ouders/verzorgers zorgt ervoor dat alle activiteiten op de Bongerd steeds weer heel fijn geregeld worden voor de kinderen. De OR vergadert zo'n 7 maal per jaar, meestal in het bijzijn van onze coördinator OR: Caroline Broekmans. Monique den Brok is voorzitter van de OR.


Protocollen


Praktische documenten

 <bestand toevoegen klachtenprocedure, in oude site staat verkeerd bestand gelinkt>

MR


OR