Verlof

U kunt de school verzoeken om verlof voor uw kind. Verlof wordt verleend door de directie. Verlof kunt u aanvragen door het invullen van het verlofformulier op deze pagina. Verlof wordt alleen verleend op de gronden die vermeld staan in de 'toelichting verlofaanvraag'. Dit zijn de richtlijnen van de leerplichtambtenaar. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Voor een bezoek aan een arts, specialist e.d. of verlof voor vierjarigen kunt u via Parro een absentie melden bij de leraar.