Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders, die bij verkiezing worden opgenomen in de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad praat met de directeur over beleid en plannen en heeft daarin wisselend advies- of instemmingsrecht. Ook heeft de medezeggenschapsraad recht op informatie. De samenwerking met de medezeggenschapsraad is van grote waarde. Doordat er met een andere bril naar de school gekeken wordt, worden onze blinde vlekken zichtbaar en kunnen we hier adequaat op inspringen. Door samen op te trekken versterken we de kwaliteit van de school.

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via het volgende mailadres: mr@debongerdhaps.nl   

Notulen
Brochure medezeggenschapsraad