Protocollen

 Er zijn protocollen die voor alle Optimusscholen uniform zijn. Deze vindt u hier, op de website van onze stichting, Optimus Primair Onderwijs.