De Bongerd De Bongerd

Menu

Visie

In september 2015 hebben we met het voltallige team van de Bongerd een mooie en gedragen visie neergezet. Wij hebben nagedacht over waarom wij bestaan en welke unieke bijdrage wij willen leveren. Daarnaast hebben wij vastgesteld welke waarden we belangrijk vinden maar ook waar we met elkaar sterk in zijn.

visie en Optimus

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De minister heeft in het kader van deze wet nieuwe samenwerkingsverbanden ingericht. Onze school valt onder het samenwerkingsverband Stromenland. Er wordt gewerkt met een netwerkondersteuner die voor de intern begeleider van De Bongerd het centrale aanspreekpunt is. De netwerkondersteuner werkt op basis van kwaliteit en gelijkwaardigheid en vanuit betrokkenheid en expertise ten behoeve van onze school.

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt deze ruimte, ook in financiële zin, al zijn de middelen hiervoor begrensd.