De Bongerd De Bongerd

Menu

Visie

In september 2015 hebben we met het voltallige team van de Bongerd een mooie en gedragen visie neergezet. Wij hebben nagedacht over waarom wij bestaan en welke unieke bijdrage wij willen leveren. Daarnaast hebben wij vastgesteld welke waarden we belangrijk vinden maar ook waar we met elkaar sterk in zijn.

visie en Optimus

Toekomstuitspraken

Vanuit onze visie zijn 6 toekomstuitspraken neergezet rondom:

  • het tegemoet komen aan ontwikkelbehoeften van kinderen;
  • de ontwikkeling van de school en iedereen daarbinnen;
  • een uitdagende leeromgeving;
  • attitudes en vaardigheden om te kunnen functioneren in de maatschappij;
  • het samenwerken binnen en buiten de school;
  • de betrokkenheid van ouders/verzorgers als (educatief) partner bij het ontwikkelproces van hun kind.

Voor alle toekomstuitspraken hebben wij geformuleerd wat het kind en ouders/verzorgers hiervan merken maar ook wat de belofte van leerkrachten is.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De minister heeft in het kader van deze wet nieuwe samenwerkingsverbanden ingericht. Onze school valt onder het samenwerkingsverband Stromenland. Er wordt gewerkt met een netwerkondersteuner die voor de intern begeleider van De Bongerd het centrale aanspreekpunt is. De netwerkondersteuner werkt op basis van kwaliteit en gelijkwaardigheid en vanuit betrokkenheid en expertise ten behoeve van onze school.

Passend onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend onderwijs biedt deze ruimte, ook in financiële zin, al zijn de middelen hiervoor begrensd.