Bosmans

Petra Bosmans

leerkracht

Petra Bosmans is samen met Petra Thielen leerkracht van groep 1-2PP. Zij verzorgt drie dagen per week het onderwijs aan deze groep kinderen. Petra is een belangrijke aanjager en vormgever van het thematisch onderwijs dat in de groepen 1/2 gegeven wordt. De vertaling van een thema in een uitdagende, betekenisvolle leeromgeving is aan haar toevertrouwd. 

p.bosmans@optimusonderwijs.nl

Thielen

Petra Thielen

leerkracht

Petra Thielen is op dinsdag en woensdag leerkracht in de groep 1-2PP. Petra bewaakt samen met haar duo-collega het onderwijsaanbod voor onze kleuters. Het leren en zelfstandig maken van kinderen is aan Petra toevertrouwd. Net als het werken met meerbegaafde leerlingen. Daarnaast volgde Petra de cursus "Open Boek" en zal zij ook komend schooljaar reeds beschikbare en ook nieuw opgedane kennis inbrengen in de werkgroep lezen. 

p.aarts@optimusonderwijs.nl

Beckers

Kim Beckers

Leerkracht

Kim Beckers behaalde recent haar diploma aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Het lesgeven zit haar in het bloed. Met uitmuntende reviews bij al haar stages, weten we zeker ook nu weer een kanjer in huis te hebben gehaald. Kim heeft een liefde voor (het ontwerpen van) spellen. Het thematisch lesgeven aan kleuters is haar dan ook op het lijf geschreven. Aan haar de mooie uitdaging om het komend jaar ondermeer via het spel, aan te haken bij de fantasie van onze jongste leerlingen. 

k.beckers@optimusonderwijs.nl

Elevelt

Niki Elevelt

Leerkracht

Ook komend schooljaar zal Niki lesgeven aan groep 1/2. Dit jaar combineert ze het lesgeven op onze sschool met haar studie 'Schoolleider Vakbekwaam'. Vanwege haar opleiding en de bijbehorende stages is zij op donderdag en vrijdag niet op de Bongerd. Op die dagen geeft Kim Beckers les aan de groep. Zoals we van Niki gewend zijn zal zij op haar lesdagen er weer voor de volle 100% voor 'haar groep' zijn en de kinderen stimuleren om zich in de volle breedte te ontwikkelen.

n.elevelt@optimusonderwijs.nl

Broekmans

Caroline Broekmans

leerkracht

Caroline Broekmans is op 4 dagen van de week als leerkracht van groep 3 aan de slag. Op de dag dat zij niet voor de groep staat (meestal de donderdag), vervult zij vervangingen in de andere groepen die vanuit de werkdrukmiddelen mogelijk zijn gemaakt. Caroline heeft veel ervaring in het lesgeven aan groep 3 en heeft in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat de leerlingen op een speelse manier kennismaken met het werken met Snappet. Dit is uniek in Nederland. Daarnaast is er blijvend veel aandacht voor het spelend en ook bewegend leren in deze groep. 

c.broekmans@optimusonderwijs.nl

Custers

Mien Custers

leerkracht

Mien Custers is een heel vertrouwd gezicht op de Bongerd. Mien werkt alle dagen van de week. Zij heeft in vele groepen lesgegeven en dit jaar, samen met Kyra van Ras (LIO) lesgeven aan groep 4. Behalve leerkracht is Mien ook BHV’er en bovendien coördinator BVL (Brabants verkeerslabel). In die laatste rol bewaakt Mien dat verkeerseducatie een stevige plek heeft en houdt binnen de Bongerd en neemt zij deel aan bovenschoolse overleggen. Als lid van de werkgroep lezen, zal Mien ook het komend jaar een wezenlijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van het leesonderwijs op onze school. De gevolgde cursus "Open Boek" zal daarbij goed van pas komen. Daarnaast is Mien lid van de medezeggenschapsraad.

m.custers@optimusonderwijs.nl

Ras

Kyra van Ras

Kyra van Ras studeert de PABO aan de HAN in Nijmegen. Komend schooljaar loopt zij haar LIO stage in groep 4, bij juf Mien. Kyra zal naarmate het jaar vordert op maandag en dinsdag steeds meer zelfstandig lesgeven aan de groep. Aanvullend zal Kyra, samen met Lotte Straten, onderzoek doen voor de Bongerd. Dit onderzoek vindt plaats onder de paraplu van de Onderzoekswerkplaats waarbij de Bongerd voor een periode van drie jaar gericht (praktijk)onderzoek doet naar effectieve toepassingen van gepersonaliseerd leren met ICT. 

 

k.vanras@optimusonderwijs.nl

Haaf

Jacqueline ten Haaf

leerkracht

Jacqueline ten Haaf is al vele jaren aan de Bongerd verbonden als leerkracht. Dit schooljaar neemt zij, samen met Peggy, groep 5JP onder haar hoede. Komend schooljaar volgt Jacqueline samen met een aantal andere collega's de cursus 'Met Spongen Vooruit' en zal zij voor groep 5 een aanbod opzetten waarin het handelend rekenen gecombineerd wordt met Snappet. Daarnaast coordineert Jacqueline samen met Theo de uitvoering van Blink! in de groepen 5 t/m 8. Jacqueline werkt 4 dagen per week, ook is zij secretaris van de medezeggenschapsraad.

j.thaaf@optimusonderwijs.nl

Broeren

Monique Broeren

leerkracht

Monique Broeren heeft zelf nog op de Bongerd gezeten als leerling, maar is inmiddels al heel wat jaren leerkracht. Zij geeft de kinderen van groep 6MP, 5 en 3 les. Dat doet zij op de voor haar kenmerkende manier: stevig op de inhoud, zacht op de relatie. Monique legt de lat op hoogte en stimuleert de leerlingen om groots te denken en te doen. Dit alles vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid van de leerling. Het werken in meerdere groepen geeft Monique inzicht in de doorgaande lijn. Vanuit die kennis kan Monique een fraaie bijdrage leveren aan verdere verbetering hiervan. 

m.broeren@optimusonderwijs.nl

Vries

Pieter de Vries

Leerkracht

Pieter geeft op dinsdag, woensdag en donderdag les in groep 6MP. Pieter rondde recent zijn studie aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) af en combineerde die met het lesgeven op de Regenboog in Cuijk. Opgedane kennis en ervaring in het onderwijzen combineert hij met een liefde voor muziek, spelletjes en reizen. Komend schooljaar volgt Pieter, samen met een aantal andere collega's de cursus 'Met Sprongen Vooruit' waarmee we ook het handelend rekenen op de Bongerd steviger zullen verankeren. 

p.dvries@optimusonderwijs.nl

Eikhout

Theo Eikhout

leerkracht

Theo Eikhout is komend schooljaar leerkracht van groep 7 op de Bongerd. Zijn onderwijskundige ervaring is ruim en is een aantal jaren daarvan gegroeid binnen het speciaal basisonderwijs. Op de Bongerd is Theo cultuur_ en ICTcoördinator. Zijn passie voor muziek komt hem bij het eerste goed van pas. Met liefde neemt Theo de muzieklessen voor de groepen 6/7/8 voor zijn rekening. Daarmee krijgen deze een flinke impuls. Theo is een enthousiast Snappet gebruiker en pleitbezorger voor adaptief, doelgericht onderwijs. Een methode kan bij Theo een hulpmiddel zijn om zijn lessen vorm te geven, echter liever bedenkt hij zelf zijn eigen manier van lesgeven. Wat dat betreft kan Theo komend schooljaar zijn hart ophalen in uitwerking van een nieuw cultuuraanbod op de Bongerd. 

t.eikhout@optimusonderwijs.nl

Bosch

Harrie van den Bosch

leerkracht

Harrie van den Bosch is een ervaren groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarnaast heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan op een VSO-ZMOK school. Harrie geeft komend schooljaar les aan groep 8. Hij zal ook dit jaar de leerlingen ongetwijfeld stimuleren om te reflecteren en zelfbewust eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te dragen. Dit alles in samenwerking met ouders en op een manier die passend is bij de leeftijd van de leerlingen. 

h.vdbosch@optimusonderwijs.nl

Tuuk

Gert van der Tuuk

Facilitair medewerker

Gert van der Tuuk is 5 dagen in de week op school aanwezig in een dubbele functie. Gert zorgt voor heerlijk schone lokalen, toiletten en vloeren. Als conciërge ondersteunt Gert vijf uur in de week het team van de Bongerd op een hele praktische manier. door klusjes uit te voeren, de buitenboel bij te houden en toe te zien op onderhoudsactiviteiten die door anderen worden uitgevoerd.

Straten

Lotte Straten

Lotte Straten studeert de PABO aan de HAN in Nijmegen. Komend schooljaar loopt zij haar LIO stage in groep 8, bij meester Harrie. Lotte zal naarmate het jaar vordert op maandag en dinsdag steeds meer zelfstandig lesgeven aan de groep. Aanvullend zal Lotte, samen met Kyra van Ras, onderzoek doen voor de Bongerd. Dit onderzoek vindt plaats onder de paraplu van de Onderzoekswerkplaats waarbij de Bongerd voor een periode van drie jaar gericht (praktijk)onderzoek doet naar effectieve toepassingen van gepersonaliseerd leren met ICT. 

 

l.straten@optimusonderwijs.nl

Lucassen

Audrey Lucassen

Administratief medewerker

Audrey Lucassen is werkzaam als administratief medewerkster. Audrey werkte voorheen op het stafbureau van Optimus maar sinds 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de functie administratief medewerkster op school. Binnen deze functie verricht zij diverse ondersteunende werkzaamheden op verschillende scholen van Optimus. Audrey is op dinsdagmiddag aanwezig op de Bongerd.

Smits

Josť Smits

intern begeleider

José Smits is de intern begeleider van de Bongerd. Zij heeft zich breed op de zorg georiënteerd nadat zij vele jaren als leerkracht werkzaam is geweest binnen het onderwijs. Naast de masteropleiding Special Educational Needs, heeft zij ook opleidingen gevolgd op het gebied van faalangstreductie, sociale vaardigheden en mindfulness voor kinderen. José heeft als intern begeleider de verantwoordelijkheid voor de zorg en begeleiding op de Bongerd. Zij neemt vanuit die rol deel aan netwerkbijeenkomsten op stichtingsniveau en heeft nauw contact met externe deskundigen die onze school kunnen helpen om de kinderen nog beter te ondersteunen. José is tevens vertrouwenspersoon van de school.

jose.smits@optimusonderwijs.nl

Soer

Trudy Soer

Onderwijsassistent

Trudy is onderwijsassistent. Sinds schooljaar 2018-2019 is zij op maandag, donderdag en om de week op woensdag in de groepen 3 t/m 8 ter ondersteuning van de leerkracht. Trudy is aangesteld vanuit de extra middelen die als gevolg van PO in Actie, vrijgekomen zijn om de werkdruk op basisscholen te verminderen. Trudy heeft veel ervaring als onderwijsassistent. Zij combineert het werk op de Bongerd met dat op de Zevensprong in Cuijk. 

t.soer@optimusonderwijs.nl

Summeren

Linda van Summeren

directeur

Linda van Summeren is de directeur van de Bongerd. Na een ruime periode van advieswerk en projectleiding in de corporatiesector heeft zij de schoolleidersopleiding gevolgd en is zij als leidingevende in het onderwijs aan de slag gegaan. Linda is integraal eindverantwoordelijk voor de school. Vanuit die rol is zij lid van het directeurenberaad van de stichting en onderhoudt zij ondermeer de contacten met de Medezeggenschapsraad, ketenpartners en andere partijen.  

linda.vansummeren@optimusonderwijs.nl